Kontaktinformasjon

Lokalisasjon

Bil: Riksvei 4 (Rv4), avkjørsel Kalbakken
Kollektiv: Kalbakken t-banestasjon, buss: ruter.no

Åpningstider

Følg oss