Kontaktinformasjon

Lokalisasjon

Bil: Riksvei 4 (Rv4), avkjørsel Kalbakken
Kollektiv: Kalbakken t-banestasjon, buss: ruter.no

Åpningstider

  • Mandag-fredag: 08.00-22.00
  • Lørdager: 10.00-16.00
  • Søndag: Etter avtale

Følg oss