Vi ønsker primært fra første stund å være lett tilgjengelig for deg. Via vår SMS tjeneste kan du formidle dine ønsker til oss 24 timer i døgnet hvor enn du måtte befinne deg i verden. Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.

Hvem er vi?

Kalbakkenklinikken er en privat klinikk som står utenfor den ordinære fastlegeordningen. Klinikken ble etablert i 2016 under firmanavnet Kalbakkenklinikken AS, og ligger i Trondheimsveien 391, Oslo kommune. Det er gode adkomstmuligheter med både bil, t-bane og buss.Hos oss er det kort ventetid, og du får time på dagen. Legevakten drives av flere leger i felleskap med lang erfaring fra landets største sykehus, allmennpraksis og akuttmedisin. Vår stab består av allmennleger og spesialister med høy kompetanse. Vi tilbyr rask og sikker diagnostisering og følger pasientene tett opp. Vi tilbyr allmennleger og spesialister innen hjerte-og karlidelser, nevrologi, kosmetisk, gynekologi, reisemedisin og vaksinasjon, og terapeuter som psykolog og ernærinsgsfysiolog. Vi bistår med attester, sertifikater og generell helsekontroll. Vår målsetting er at legevakten skal være et supplement og et godt alternativ til det offentlige helsevesenet. Vi setter først og fremst individets behov i fokus og tilbyr høy faglig kvalitet på den medisinske behandlingen og på personlig service…